У Києві заснували Українське наукове товариство (1907)

4 травня 1907 - 112 років тому

Михайло Грушевський - голова Українського наукового товариства

Михайло Грушевський - голова Українського наукового товариства

11 травня 1907 з ініціативи Михайла Грушевського в Києві за зразком Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові було створено українське наукове товариство. Метою організації, яку і професор Грушевський очолював до 1913 р., стала організація наукової роботи в країні та популяризація рідної мови. У суспільстві були організовані наступні секції: історична, філологічна, природничо-технічна, а також медична та статистична комісії. В організацію входили провідні українські вчені Придніпров’я та деякі галичани: В. Антонович, К. Мельник-Антонович, М. Біляшівський Ф. Вовк, Б. Грінченка, І. Джиджора, П. Житецький, І. Каманін та ін Друкованим органом УНО стали «Записки Українського наукового товариства», редагували які М. Грушевський, В. Перетц і М. Василенко. Крім того, також видавався «Збірник», в якому друкувалися роботи по всіх секціях, крім історії та філології, які входили до першого видання; тримісячний журнал «Україна» та ін У своїх виданнях суспільство друкувало лише оригінальні роботи, огляди й дослідження українських вчених .

Після створення Академії наук України активність роботи товариства почала спадати, тому в 1921 р. воно увійшло до складу Української АН, а його секції, відповідно, стали секціями відділів Академії.

Все по темі:

Роздрукувати



© 2009-2019 Calenday.org - це повний календар свят, подій, іменин, народних прикмет на кожен день. Друкована версія.